Via Julia Augusta

Not tha20140818_160318_resizedt I generally have the old Romans on top of my mind, but around here they make themselves reminded, now and then. The English version continues below after the Swedish text…

Inte för att jag ständigt går omkring och funderar på de gamla romarna, men här omkring gör de sig påminda då och då. Jag tänker på sådant som amfiteatern i Ventimiglia, monumentet i La Turbie, hamnen i Frejus (långt från vattnet, upptäckte jag så småningom) med mera.

Romarna har förstås gjort många avtryck i Provence, på Rivieran och i Ligurien. Ett av de tydligare är genomfartsleden Via Julia Augusta, som måste ha varit dåtidens pulsåder för resande mellan romarrikets delar väster och öster om alperna. Efter att ha sett sp20140415_143844_resizedår av den här vägen på några olika ställen blev jag nyfiken och började leta efter mer information. Med reservation för att det finns olika teorier och uppfattningar delar jag med mig av vad jag lärt mig.

Via Julia Augusta anlades under åren 13-12 före Kristus mellan Piacenza och La Turbie på order av kejsar Augustus. Resterna av monumentet Trophée des Alpes är idag en sevärdhet i La Turbie, vars gamla bebyggelse för övrigt påstås vara byggd med stenar från monumentet. Det restes för att triumfera över att romarna lyckades ta sig över alperna och besegra de liguriska stammar som härjade i bergen.

Romarvägen gick20140414_121309_resized i grova drag genom dagens städer Piacenza (Emilia-Romagna), Tortona (Piemonte), Vado Ligure, Albenga, Ventimiglia, Menton, Roquebrune-Cap Martin, Beausolei och La Turbie. Så småningom förlängdes vägen genom Nice och Provence bort till Arles.

Via Julia Augusta var en av många vägar i romarnas imponerande vägnät. Via Aurelia var en annan, några hundra år äldre, väg som gick från Rom till Pisa och så småningom förlängdes till Ligurien. Tillsammans med Via Julia Augusta blev det tydligen leden mellan Rom och Frankrike.

Det är fascinerande att se hur romarnas gamla vägar har bestämt hur vi tar oss fram än idag. Den övre kustvägen mellan Monaco och Menton, la Grande Corniche, byggdes av Napoleon just längs Via Julia Augusta och sedan har trafiken fortsatt i samma spår ända till våra dagar. Spännande för oss Mentonbor är att Via Julia Augusta sägs ha gått längs dagens rue Longue i den gamla stadskärnan. Tänk, vilka historiska vingslag ni får känna, alla ni som bor längs den gatan!

20140418_131925_resizedVägen måste rimligen ha gått genom det som idag är vindistriktet Bellet alldeles norr om Nice stad. Där finns en vinmakare som kallar sitt vin för Via Julia Augusta och som hävdar att hans vinfält ligger längs den gamla romarvägen. Just den vingården besökte vi tillsammans med Elisabeth & R för några år sedan och fick en lång historiebeskrivning som nästa sträckte sig så långt bakåt som till romarriket.

Det finns mycket att njuta av här och nu, men visst är det spännande att ibland sätta det i ett historiskt perspektiv och tänka på dem som var här långt före oss.

Slut på historielektionen! Hälsningar, Ingrid

20140823_165559_resized

English version:

The Romans have of course left many signs in Provence, on Côte d’Azur and in Liguria. There are things like the amphitheater in Ventimiglia, the monument in La Turbie, the harbor in Frejus (far from the water, I finally discovered) among others. One of the more obvious ones is the transit route Via Julia Augusta, which must have been an artery in its time, for all travelers over the Alps in the Roman Empire. I saw several reminders of the old route, became curious and wanted to know some more. Aware of the possibility of diverse theories and opinions, I share some of my findings. 

Via Julia Augusta was built between Piacenza and La Turbie on the order of Emperor Augustus during the years 13-12 BC. The remains of the monument Trophée des Alpes are today an attraction in La Turbie, where the old town is said to be built with stones from the monument. It was erected in triumph of the Roman success in crossing the Alps and conquering the Ligurian tribes in the mountains.

The Roman route passed today’s towns of Piacenza (Emilia-Romagna), Tortona (Piedmonte), Vado Ligure, Albegna, Ventimiglia, Menton, Roquebrune-Cap Martin, Beausolei and La Turbie. Later on, the road was extended through Nice and Provence to Arles.

Via Julia Augusta was one among many roads in the impressive Roman network. Via Aurelia was another, some hundred years older, road from Rome to Pisa. It was later on extended to Liguria and in combination with Via Julia Augusta this was evidently the main route between Rome and France.

It is fascinating to realize how the Roman roads have determined our own infrastructure. The upper coastal road between Monaco and Menton, la Grande Corniche, was built by Napoleon along Via Julia Augusta, and we have continued to use the same route. Inhabitants of Menton are intrigued by the fact that Via Julia Augusta is said to be Rue Longue in the Old Town. Imagine the historical vibrations this must give to all of you who live on that street!

The road must have passed the area which today is the wine district Bellet just north of downtown Nice. One of the wine makers has named his wine Via Julia Augusta and claims that his vineyards are situated along the old Roman road. We visited this winery some years ago together with Elisabeth & R, and were given an extensive historical exposé, going far back almost all the way to the Roman Empire.

We have a lot to enjoy in our time, but it can still be exiting to apply an historical perspective and remember those who were here long before us.

End of the history lesson! Regards, Ingrid

Annons