Boulevard de Garavan, Menton

To stroll around on the streets of Menton is always nice and particularly so along Boulevard de Garavan. The English text continues below after the Swedish version…

20140816_120514_resized20140816_101405_resized20140816_115939_resized

Att flanera runt i Menton är alltid trevligt och speciellt härligt är det att promenera längs Boulevard de Garavan.

Den vackra boulevarden sträcker sig ungefär tre kilometer från en bit väster om torget vid den gamla kyrkogården högst upp i gamla stan till den italienska gränsen. Gatan snirklar sig fram mellan gröna träd och spännande hus en bit upp ovanför strandnivån. Det är ett populärt stråk där alla får plats på den breda trottoaren, oavsett om vi joggar, hastar eller strosar fram.

Jag älskar att ta en promenad längs boulevarden och har inte riktigt bestämt mig än för om jag tycker att det är allra vackrast när jag går österut med utsikt över Italien eller västerut med vyn över Mentons gamla stadskärna. Omväxling förnöjer.

20140816_095346_resized20140816_101626_resizedVäxtligheten är alltid prunkande, hela året, både i de lummiga trädgårdarna och ute längs gatan. Staden har ansträngt sig för att vi ska förkovra oss i botanik och satt upp skyltar litet här och där som visar vilka plantor och träd som finns. Titta på de pedagogiska bilderna längs trottoaren och läs mässingstexterna som är infällda bland gatstenarna.

Lika ambitiöst är det att det nu för tiden finns gott om bänkar att vila sig på, om det skulle behövas. En del av sittplatserna finns vid riktigt bra utsiktsplatser där man kan stanna en stund för att njuta av vyerna. Det är vackert åt alla håll, såväl ut över havet och kusten som uppåt mot bergen.

Halva nöjet är dock att titta på alla hus längs gatan. Här finns många överdådiga villor, en del som är litet mindre men minst lika vackra och flera lägenhetskomplex i varierande storlek. Det pågår alltid renoveringar och många av huset ser ut att vara i toppskick. Sen finns det dock en del uppenbara renoveringsobjekt kvar, också. Många av husen har fantastiskt fina lägen och jag sneglar ofta litet avundsjukt på de härliga balkongerna och terrasserna.20140816_120232_resized

Om man skulle vilja korta ner sin promenad någon gång, så är det bara att vika av längs någon av de många stigar som går ner mot strandpromenaden. Stigarna eller trapporna ser kanske oansenliga och ibland nästan privata ut men alla vägar som är markerade med namn på beige-bruna skyltar är allmänna.

Några av alla sevärdheter längs boulevarden är den gamla kyrkgården (Vieux Chateau), olivlunden (Parc de Pian), det lilla rosa huset mitt em20140816_095825_resizedot olivlunden vilket tydligen Agatha Christie hyrde, trädgården med exotiska växter (Jardin Exotic) och de numera överdimensionerade gränsstationerna i östra änden av gatan.

Alla har säkert sina egna favoriter längs boulevarden. Själv brukar jag alltid fortsätta in i Italien för att dricka kaffe på Bar la Grotta och för att köpa grönsaker hos handlaren vid gränsen – min ideala start på en vistelse i Menton.

Hälsningar från Ingrid

 

 

 

English version:

This lovely boulevard is the approximately three kilometer long street, starting west of the little square above the old cemetery at the top of the old town and ending at the Italian border. The street meanders between lush trees and interesting houses, a fair bit above sea level. It is a popular path with plenty of room for everyone, regardless if you are a jogger, hiker or flaneur.

I love to walk along the boulevard and have not yet come to a conclusion20140816_113223_resized whether I like it best when I walk east with the view towards Italy or west with the view over the old town of Menton. I guess the variation adds to the enjoyment.

The vegetation is always lush, all year around, both in the green gardens and out on the street. The city authorities have made an effort to increase our botanical knowledge and put up signs to show us the names of the plants and trees along the road. Take a look at the pictures by the pavement and read the brass signs that are set in the ground.20140816_095555_resized

Equally thoughtful are the many benches where we can rest our feet, when needed. Some of them are placed where you have magnificent views. It is lovey to look around, out towards the sea and the coast line as well as up on the mountains.

Another enjoyment is to study all the houses along the street. You see extravagant villas, some slightly more modest but at least as beautiful and several apartment compounds of various sizes. Many houses are being rebuilt and most of them seem to b20140816_101918_resizede in good shape. However, there are still some obvious renovation projects left. Some of the houses are very nicely situated and quite often I enviously glance at the fantastic balconies and terraces.

Whenever you would like to shorten the walk, just take one of the small paths leading down to the boardwalk. These trails or stairs may look narrow and sometimes private, but all trails with a beige-brown sign and a name are public.

A few among the many attractions on Boulevard de Garavan are the old cemetery (Vieux Chateau), the olive grove (Parc de Pian), the little pink cottage (opposite the olive grove) which Agatha Christie once rented, the exotic garden (Jardin Exotic) and the nowadays oversized customs offices at the east end.

I am sure that everyone has his or her own favorites along the boulevard. I usually continue in to Italy to have a cup of coffee at Bar la Grotta and to buy fresh vegetables at the stall by the border – my ideal start when I arrive in Menton.

Regards from Ingrid

20140816_100335_resized20140816_100431_resized20140816_095304_resized

20140816_095456_resized

Annons