Saluhallen i Menton / The Market Hall in Menton

20140202_171216_resizedThe market hall below the old town of Menton is worth a visit for all the wonders that you can purchase. Elisabeth wrote about this and made our mouths watering, see the posting  Sunday Market in Menton. To add to this, there are even more things to explore in the hall. The English version continues below after the Swedish text….

Saluhallen nedanför gamla stan i Menton är förstås värd ett besök för alla underbara saluförda varors skull. Det har Elisabeth redan berättat om så att det vattnades i munnen, se inlägget Söndagsmarkna20140203_105243_resizedden i Menton. Det finns dock ytterligare anledningar att besöka hallen.

Själva byggnaden är till att börja med alldeles förtjusande. Visst är det bäst att studera huset när marknaden är öppen under förmiddagen, men enbart utsidan är i sig väldigt njutbart om man råkar ha vägarna förbi senare under dagen. Faktum är att fram till för bara drygt hundra år sedan fanns ingen täckt marknadsplats alls i Menton, utan bönderna saluförde sina produkter utomhus på närbelägna place aux Herbes.  Enligt uppgift öppnade saluhallen 1898, men inte för all försäljning. Fiskhandlarna fick inte ha sina varor inne i huset, kanske för att de luktade illa? Det lär ha dröjt ända till år 2008 innan en enda fiskdisk släpptes in, vilket kanske är förklaringen till att den största fiskhandlaren fortfarande finns utanför saluhallen, tvärs över gatan rue des Marins.

20140205_114349_resizedJag vet inte mycket om arkitekten Adrien Rey som ritade huset annat än att han var någon slags lärling till självaste Gustave Eiffel. Kanske var det Eiffel och hans torn som inspirerade Rey till att konstruera saluhallen i stål. Rey måste hur som helst ha varit en person med känsla för både proportioner och detaljer. Han dekorerade och inredde hallen så att den idag knappast för tankarna till Eiffeltornets funktionella stålskelett utan mer till ett kolonialt tempel. Jag undrar om han möjligen hade Kina i tankarna när han skapade de utskjutande ”vingarna” på taket eftersom jag tycker att de sätter en smått orientalisk prägel på huset. Färgsättningen är härlig med dekorationer i överdådig Belle Epoque-stil.

Sedan är det härligt att flanera 20140205_114257_resizedrunt inne i saluhallen även om du inte har tänkt köpa någonting. Det är trångt och det finns flera handlare också utanför hallen under de skyddande taken längs långsidorna, där du framförallt hittar frukt, grönsaker och blommor. Folklivet, dofterna och synintrycken runt omkring och inne i saluhallen är en fantastisk upplevelse. Ofta slinker det ner någon liten delikatess i alla fall – det är svårt att motstå frestelsen.  Om du behöver få något omedelbart till livs kan du besöka den lilla baren inne i hallen för en kopp kaffe, eller för all del också starkare varor. Alldeles utanför kan du stilla hungern med en munsbit nygjort socca, pizza eller pissaladiere.

Kontrasten20130102_105611 (2) arkitektoniskt mellan saluhallen och det intilliggande nybyggda Cocteau-muséet är slående och spännande. Jag föreslår att den som är intresserad av Mentons många fina muséer också lägger saluhallen Marché Municipal till listan – öppet dagligen, kulturellt intressant , trevlig stämning och sist men inte minst alltid gratis inträde.

Hälsningar, Ingrid

20140207_121408_resizedEnglish version:

The building in itself is charming. Of course, it is best seen in the morning when the hall is open, but also the exterior is a pleasure to study if you happen to pass by later during the day. In fact, only a bit more than one hundred years ago there was no indoor market in Menton at all. The farmers had to offer their products outdoors on Place aux Herbes. The market hall was opened in 1898, but not for everyone. Fish and seafood were not allowed in, perhaps due to the smell? I have learnt that the first fishmonger was accepted inside the hall as late as 2008, which perhaps explains why the largest fish store is still found outside the market on Rue des Marins.

I have limited knowledge of the architect Adrien Rey who designed the house, other than the fact that he was some kind of protégé of the famous Gustave Eiffel. Maybe Eiffel’s tower inspired Rey to make the market hall as a steel construction. Rey must have had 20140420_152454_resizedgreat talent for proportions as well as details. He decorated the hall into something that hardly leads our associations to the utilitarian Eiffel tower but more to a colonial temple. I wonder if perhaps Rey had China in mind when he created the “wings” from the roof, since I feel that they give an exotic oriental touch to the building. The colors are amazing with decorations in grand Belle Epoque style.

It is lovely to stroll around inside the market hall even when you have nothing to purchase. It is crowded and some vendors have their stalls under the covering roof outside the building, where you mostly find fruit, vegetables and flowers. It is an adventure to explore the life, aromas and exhibitions both inside and outside the hall. Quite often you will not be able to resist the temptation to buy one or another little delicacy, after all. If you are in immediate need of some extra nutrition you can visit the bar in the hall for a cup of coffee or perhaps something stronger. Just outside the hall you may satisfy your hunger with a piece of freshly made socca, pizza or pissaladiere.

The architectural contrast between the market hall and the adjacent brand new Cocteau museum is striking and interesting. I suggest that all of you who are fond of the many lovely museums in Menton, also add the market hall Marché Municipal to your list – open daily, culturally interesting, pleasant atmosphere and, last but not least, free entry.

Regards, Ingrid

Annons