Försommar och cykeltur

IMG_7606English version follows,

Menton 18 maj 2014

Äntligen åter i Menton. Det är strålande väder, dock inte så varmt. IMG_7604Det passar mig bra eftersom jag ska ut på min första cykeltur på 35 år! IMG_7601Jag köpte en cykel i Sverige och tog helt sonika med den som specialbagage. Kanske tycker någon att det är lite tokigt att inte köpa cykeln direkt i Menton! Men, vad jag förstår, är det bara i Norden  man säljer cyklar med fotbroms. I Frankrike finns det i alla fall absolut inte…och det är ju svårt att lära gamla hundar sitta…fotbroms var oundvikligt om jag skulle sätta mig på sadeln igen. Så var det dags att utforska Menton delvis per cykel. Lite vingligt i början och jag körde lugnt nere längs nya hamnen, lämnade stålhästen när jag skulle in i stan.IMG_7633

 

 

 

 

 

 

Jag njöt av försommaren och alla som lapade sol. IMG_7606IMG_7616

 

 

 

 

 

 

 

Givetvis tog jag mig en liten lunch vid havet.IMG_7619Stora som små njöt för fullt!

Konsert för de vuxna.IMG_7630

 

 

 

 

 

 

 

Glass och karusell för de små och de med barnasinnet kvar!IMG_7623IMG_7626

 

 

 

 

 

 

 

Eller en romantisk grill-lunch på båten?IMG_7603IMG_7621Det lär bli regn imorgon måndag, något som man inte kan ana denna ljuvliga försommarda

Hälsar Elisabeth som älskar att vara här oavsett väder!

 

Menton 18th of May 2014

Finally back in Menton. Weather is glorious, albeit not too hot.

It suits me fine because I’m going out on my first bicycle ride in 35 years!
I bought a bike in Sweden and brought it along quite simply as “special baggage”. Maybe someone deems it as a little crazy to not buy the bike in Menton! But, from what I understand, it is only in the Nordic countries where they sell bikes with a coaster brake. In France there are however none … and it is hard to teach old dogs new tricks. A foot-brake was imperative if I were to put myself in the saddle again. So it was time to explore Menton partially by cycle. A little wobbly at first, I bicycled calmly down along the new harbor, leaving the steel horse behind when I was going into town.

I enjoyed the early summer and everyone who were soaking up the sun.

Naturally, I enjoyed a small lunch by the sea.

Old as well as young were relishing!

Concert for the adults.

Ice cream and carousel for the little ones and the young at heart!

Or a romantic barbecue lunch on the boat?

We are expecting rain tomorrow Monday, something that is hard to imagine this lovely early summer day.

Greetings from Elisabeth who loves to be here regardless of the weather!

Annons