Gå österut längs havet / Walk East Along the Sea

20140208_102354_resizedYou read plenty of posts from me (Ingrid) about hiking up in the mountains but of course it is sometimes also nice to walk along the seashore. The English version continues below after the Swedish text…

Det blir mycket skriverier om bergsvandringar från mig (Ingrid) men visst är det ibland också njutbart att promenera nere vid havsnivån. Läs till exempel Elisabeths inspirerande inlägg om turen västerut, Gå runt Cap Martin – Promenade le Corbusier.

Det går inte att följa stranden lika långt österut, såvitt jag har kunnat se. Synd, det hade verkligen varit trevligt att kunna vandra längs havet hela vägen till Ventimiglia men det tycks inte vara möjligt. Det blir dock ändå en riktigt bra tur att följa strandpromenaden längs Porte de France och fortsätta över italienska gränsen.20140208_102536_resized

Väl inne i Italien kan du gå vidare förbi Ristorante Balzi Rosso fram till det arkeologiska muséet vid stenåldersgrottorna med samma namn. Det här muséet är säkert väldigt spännande men om det regnar är kanske själva grottorna stängda, och om du inte har jämna pengar till entréavgiften kanske du inte får komma in – sån’t är livet, det är bara att göra ett nytt försök senare….

Hur som helst, stigen längs havet är vacker. Fortsätt österut och beundra naturen, klippformationerna med många grotthål och den vilda strandkanten. Ett par lockande sandstränder dyker upp innan stigen viker av uppåt mot Grimaldi. Här och där syns också så småningom röd-vita markeringar som visar att detta är en officiell vandringsled. Det känns ju tryggt och bekant för ett vandrings-freak som jag…

Stigen snirklar s20140208_102726_resizedig sedan brant uppåt över järnvägen och över nedre bilvägen, förbi stora arealer med drivhus för att till slut mynna ut i Grimaldi Inferiore på övre bilvägen mellan Menton och Ventimiglia. Den röd-vit-markerade vandringsleden fortsätter tvärs över vägen upp mot Grimaldi Superiore och Mortola Superiore. Den som i stället vill gå tillbaka till Menton kan följa bilvägen västerut, och kanske ta en paus på Bar la Grotta ett par hundra meter ner.

Det här är en härlig promenad och jag funderar på om inte detta kommer att bli en uppskattad variant på min ”ideala start”, se inlägget Bästa starten.

Hälsningar från Ingrid

20140208_103004_resizedEnglish version:

If you like walking by the sea, read for example Elisabeth’s inspiring post about the walk west, Promenade le Corbusier. Unfortunately, as far as I understand you can’t follow the seaside the same distance eastwards. It’s a shame, because I would have liked to be able to walk along the shore all the way to Ventimiglia. However, it is still very nice to follow the boardwalk along Porte de France and continue in to Italy.

When in Italy walk past Ristorante Balzi Rossi to the archeological museum by the caves with the same name. This museum, I am sure, is very interesting, but if it is raining maybe the caves are closed and if you do not carry even money for the entrance fee maybe you are not allowed to enter – that’s life, just try another time….

Anyway, the trail along the sea is beautiful. Continue east and admire the nature, the rocks with several caves and the wild shore. A couple of tempting sand beaches turn up before the trail goes north and up towards Grimaldi. You can now see occasional red-white painted signs marking this out as an official hiking trail. This gives security and comfort to a hiking freak like myself…

20140208_104030_resizedThe trail goes in zig-zag above the railway, above the lower road and past a vast greenhouse area before it reaches Grimaldi Inferiore on the road between Menton and Ventimiglia. The trail with red-white marks continues across the road up towards Grimaldi Superiore and Mortola Superiore. If you instead want to return to Menton just follow the road west, perhaps to take a rest at Bar la Grotta a few hundred meters downhill.

This is really a very nice walk and possibly a useful version of my ”ideal start”, see the post The Best Start.

Regards from Ingrid

Annons