Överraskningar i bergen / Surprises in the Mountains

20140206_110745_resizedToday we had sunshine in Menton for the first time since long (and for the last time in several days, according to the weather forecast). Of course, we went out for a hike in the mountains. The English version continues after the Swedish text…

Menton hade en soldag för första gången på länge (och sista på åtskilliga dagar, enligt prognosen) så det var klart att vi passade på att ge oss ut på en bergsvandring.

Vi tog bussen upp till St Agnes för att vandra via Gorbio ner till Roquebrune Village och runt Cap Martin. Det är en vacker och behaglig tur som jag delvis skrivit om förut, se inlägget ”Fantastiska januari” från 20 januari 2013. Nu blev det dock inte alls som hade20140206_112554_resized planerat. Naturen ville annorlunda.

Glada i hågen startade vi nedanför St Agnes längs GR51 mot Gorbio. Det var ganska blött på stigen men annars underbart skönt i solen. Visst fanns det en liten varningsskylt efter en bit längs leden men vi lät oss inte avskräckas utan vandrade nyfikna vidare. Nästan framme i Gorbio tog det dock stopp. Stigen längs bergskanten var helt borta och mycket av marken runt omkring också. Ett större jordskred hade dragit ner längs berget och gjorde att inte ens en mer våghalsig person än jag skulle försöka ta sig fram.  Det var bara att vända tillbaka igen.

Jaha, då knatade vi upp till St Agnes igen och funderade på var vi i stället skulle vandra idag. Nu hade vi litet mer respekt för varningskyltar men som tur var verkade GR20140206_121839_resized51 österut öppen i alla fall. Vi hoppades att vi skulle kunna pröva vägen förbi ”Cascade” ner mot Menton. Det var härligt även på denna sida och imponerande att se de forsande vattendragen, som annars bara brukar porla försiktigt. På några ställen hade stigen delvis rasat men det var inte värre än att vi kunde passera.

Inte kunde vi ta vägen förbi “Cascade” heller, det borde vi kanske kunnat räkna ut med tanke på vattenflödena. Nu behövde vi dock inte vända tillbaka utan kunde fortsätta mot Monti och Castellar. Tiden gick och lunchen som vi så snöpligt gått miste om i Roquebrune Village skulle på något sätt ersättas med annat. Inte för att vi skulle svälta ihjäl och vi hade ju litet frukt i ryggsäckarna men det vore väldigt trevligt med ett dukat bord. Vi ökad20140206_155056_resizede takten litet, hann fram till Castellar precis när kyrkklockorna slog två och kunde pusta ut på restaurang le Palais Lascaris.

Mätta och belåtna valde vi vägen ner mot Ciappes och sedan längs Fossan-dalen tillbaka hem till Menton. Det är en fin vandring först mellan vackra villor och sedan i den djungelliknande vegetationen i dalen. Inte blev dagen som vi hade planerat men det är spännande med överraskningar och vi fick ändå en riktigt bra 18-kilometerstur.

Ingrid

English version:

We took the bus up to St Agnes for an intended walk past Gorbio down to Roquebrune Village and around Cap Martin. This is a beautiful and pleasant tour which I have partly described before, see posting “Lovely January” from January 20, 2013. However, it did not turn out the way we planned. Nature wanted something different.

In good spirit we entered the trail at St Agnes along GR51 towards Gorbio. The ground was quite wet but otherwise it was really wonderful in the sun. Yes, we noted a small warning sign after a while, but were not discouraged, but rather curious, and continued. However, just before we arrived in20140206_122211_resized Gorbio we had to stop. The trail along the hillside was gone and so was the ground around it. A large landslide had gone down the mountain with the result that not even a more venturous person than myself would try to pass. The only thing to do was to turn back again. 

Well, we strived back to St Agnes and discussed alternative hiking routes. We had more respect for the warning signs by now, but luckily the trail GR51 heading east seemed to be ok. We hoped to be able to walk past “Cascade” on or way down to Menton. We enjoyed our tour also on this side of the mountains and were impressed by the gushing creeks, which otherwise only were rippling down. A few landslides had hit the trail but we could still cross.

20140206_123040_resizedAs we should have understood, considering the water levels, also the trail past ”Cascade” was closed. Now we did not have to turn back, but could continue towards Monti and Castellar instead. It was getting late and the lunch that we sadly missed in Roquebrune Village would have to be replaced by something else. Not that we were starving, and we had some fruit in our bags, but we looked forward to a decent meal. We increased the pace, arrived in Castellar just when the church bell struck two o’clock and could relax at the restaurant le Palais Lascaris.

After a nice meal we took the trail towards Ciappes and then along the Fossan valley back home to Menton. This is a nice path, first alongside beautiful villas and then in the “jungle” in the valley. Not that the day turned out the way we planned, but surprises can be interesting and we still had a really good 18 kilometers’ walk.

Ingrid

Annons