Obarmhärtiga naturkrafter / Merciless Forces of Nature

South France has had a lot of rain! So far this year has been very wet and windy. Menton is said to be the most sunny part of France, which makes me wonder about how grey it must have been elsewhere in this country, lately. The English version continues after the Swedish text….

20140128_085543_resizedDet har regnat i Sydfrankrike! Ända sedan nyår har det skvalat och blåst. Om Menton är Frankrikes mest solrika plats så undrar jag verkligen hur grått det kan ha varit i övriga landet den senaste tiden.

Skyfallen för med sig obehagliga konsekvenser. Visserligen har Menton inte alls drabbats lika hårt som en del samhällen västerut längs kusten i Provence och österut i Ligurien, men även här ser vi spår av naturens obarmhärtiga krafter. Jordskred och översvämningar ställer till stora problem.

20140131_163702_resizedLängs vägarna upp till de närmaste bergsbyarna syns tydliga spår av skred och många av samhällena har varit isolerade i väntan på att vägarna har röjts. Fortfarande för några dagar sedan var det omöjligt att ta sig med bil upp till Gorbio eftersom vägen var blockerad. Infarten till ordinarie vägen mot Sospel från Menton är avstängd och trafiken leds runt genom industriområdet i stället. Den nedre vägen in i Italien är blockerad pga problem i vägtunneln och all trafik går tillfälligt längs den övre vägen genom Grimaldi. På många mindre vägar ser man hur marken har underminerats och delar av vägbanan rasat.

20140131_163441_resizedNär det är soligt, lugnt och torrt är det lätt att glömma hur nyckfull naturen kan vara. Ibland blir vi ju dock påminda om det. Nu hoppas jag bara att det går att återställa de flesta materiella skadorna och framförallt att inga människor far illa i ovädren och under röjningsarbetet.

Hälsningar, Ingrid

English version:

The intensive downpour leads to distasters. Menton has not been as severely hit as some villages west in Provence and east in Liguria, but also here we see traces of the merciless forces of nature. Land slides and flooding cause big problems.

Along the roads up to neighboring mountain villages there are obvious tracks of land slides. Many of the villages have been isolated while the roads were cleared. Still a few days ago the main road to Gorbio were blocked. The lower part of the road between Menton and Sospel were also blocked and the traffic was redirected through the industrial park. The lower road in to Italy is closed because of problems in the tunnel and all traffic is presently routed on the upper road through Grimaldi. On many smaller roads the ground has been undermined and partly swept away.20140201_101548_resized_1

When the weather is sunny and dry it is easy to forget how unpredictable nature can be. Sometimes we are reminded. Now I hope that most of the damages can be repaired and, most importantly, that no one gets hurt in the storms and during the clearing work.

Regards, Ingrid

Annons