Kanske en solglimt i regnet? Maybethere is some sunshine in the rain?

IMG_5947 IMG_5948Första söndagen i februari! Ja, visserligen är det mitt i vintern i alla fall för dem som är i Sverige. Här i Menton kommer våren så sakteliga med ginsten och mimosan som blommar. Dessvärre så regnar det och är kallt, så blommornas dofter kommer inte till sin rätt. Emellertid har jag ett förslag för denna mörka söndag! Som alla första söndagar i varje månad har alla franska nationella museer fritt inträde. Detta gäller inte bara Musée Cocteau utan även Musée Jean Cocteau Collection Severin Wunderman, som dock ändå inte är nationellt. Det stora nya Museet ligger ju vid havet och den täckta marknaden!

Ha en trevlig söndag! Hälsar Elisabeth

English version:                                                  

First Sunday in February! Yes, indeed, it is the middle of winter in any case for those who are in Sweden. Here in Menton, spring comes slowly with broom and mimosa that are blooming. Unfortunately, its raining and cold, so the fragrance of the flowers is lost. However, I have a suggestion for this dark Sunday! Like every first Sunday of each month, all French national museums have free admission. This applies not only to the Musée Cocteau, but also the Musée Jean Cocteau Severin Wunderman Collection, which nevertheless is not a national museum. The big new museum is located by the ocean and the covered market! Have a nice Sunday!                        

Greetings Elisabeth

 

Annons