Beaujolais Nouveau 2013

20131121_185455_resizedToday November 21 is the big day for everyone who likes French immature wine – “Le Beaujolais nouveau est arrivé!” The English version continues below after the Swedish text…

Idag 21 november är den stora dagen för alla som gillar omoget franskt vin – ”Le Beaujolais nouveau est arrivé!”

Som Elisabeth påpekade för några dagar sedan, kommer det här litet senare än den Italienska Novellon. Sedan 1970-talet är det just den tredje torsdagen i november som Beaujolais nouveau släpps till försäljning runt om i världen. Ett riktigt spektakel!

20131121_175136_resizedTycka vad man vill om själva vinet men jag kan inte låta bli att fascineras och imponeras av marknadsföringen. Nästan hälften av regionen Beaujolais hela vinproduktion säljs redan 6-8 veckor efter skörden. Tänk vilken besparing i minskad kapitalbindning och lagerhållning. Tänk också på den logistikapparat som måste ligga bakom att samtidigt frakta ut allt detta vin runt om i världen. Tydligen är Tyskland, Japan och USA de största marknaderna. Dessutom är det en bedrift att lyckas ta ganska bra betalt för ett knappt färdigt vin som näppeligen kan mäta sig med de mogna lagrade vinerna från samma trakt.

Här i Menton har varenda bar satt upp dekaler och affischer som visar att det nya ”färskvinet” finns för utskänkning. Alla vinhandlare och livsmedelsbutiker i stan hänger på. Det är ju kul att provsmaka, det måste jag erkänna – marknadsföringen lyckas. Inte för att jag är någon stor vinexpert men om jag ska våga mig 20131121_181651_resizedpå en amatörmässig spontan recension kan jag säga att den av årets Beaujolais noveau som jag provade är fruktig och sträv med en avslutande getspark. Kan det möjligen tyda på att årets skörd i Beaujolais kan utvecklas till ett riktigt bra vin?

Visst går det att dricka med behållning, visst är det litet charmig festivalstämning över hela grejen och (som min kompis G påpekade) nästan en nostalgitripp för oss som upplevde Beaujolais-noveau-yran i Stockholm på 1980-talet.

Nu återgår jag nog dock till mognare och ädlare alternativ igen.

Skål från Ingrid

English:

As Elisabeth noted a few days ago, this occurs a little later than the Italian Novello. Ever since the 1970-ies Beaujolais Nouveau is released on the 3rd Thursday in November, all over the world. A true spectacle!20131121_185711_resized

Whatever I think of the actual wine, I can still not refrain from being fascinated and impressed by the marketing. Almost half of the region Beaujolais’ entire wine production is sold already 6-8 weeks after the harvest. Imagine the savings made from avoiding long storage times and extensive capital employed. Imagine also the logistics behind distributing all this wine all over the world at the same time. Apparently, Germany, Japan and the US are the biggest markets. Furthermore, it is an achievement to be able to charge a reasonably high price for a wine which is hardly comparable with the more mature wines from the same area.

20131121_185730_resizedIn Menton you can now see signs and posters in every bar, announcing that the new fresh wine is available. All the wine stores and supermarkets follow. I must admit that it is tempting to have a taste – the marketing efforts have the intended effect on me. Not that I am any sort of wine expert, but if I may try to spontaneously review this year’s Beaujolais Nouveau I would say that it is is fruity and slightly rough, with a final goat’s kick. Could it indicate that this year’s harvest in Beaujolais eventually might develop into a really good wine?

Of course the wine is drinkable and enjoyable, of course there is something of a charming carnival over its release and (as my friend G remarked) almost a trip down memory lane for those of us who experienced the extraordinary attention around Beaujolais Noveau in Stockholm during the 1980-ies.

However, now I am inclined to return to more mature and noble alternatives again.

Cheers from Ingrid

Annons