Alptoppar runt Menton / Alpine peaks around Menton

Rivieran och Menton är kanske inte det vi i första hand förknippar med Alperna. Men, visst liknar de branta bergsvägarna runt Menton alpvägar och det är ju just vad de är. Vi befinner oss precis där Alperna slutar (eller börjar) och störtar ner i Medelhavet. Vilken härlig kombination!

Côte d’Azur and Menton are perhaps not the first places to associate with the Alps. However, the steep roads around Menton look like alpine roads, and that’s just what they are. We find us where the Alps end (or begin) and plunge down into the Mediterranean. A wonderful combination! The English version continues below after the Swedish text…

När du står nere i Menton kan du titta upp mot många mer eller mindre branta alptoppar. Jag som gillar bergsvandringar brukar (tämligen självbelåtet) njuta vid tanken på att de flesta har jag bestigit. Det ser ganska annorlunda ut nerifrån jämfört med uppifrån och det är kul att identifiera vilka de olika topparna är.

20130914_111645_resizedLängst i väster ser du den karakteriska ”Monaco-knölen” dvs Tête de Chien (Hundhuvudet) där La Turbie finns på ovansidan. Strax hitom och ovanför syns Mont Gros. Det berget brukar vi passera när vi vandrar längs GR51 på ”Rivierans balkong”. Där uppe finns en startramp för skärmflygning och på toppen har du en fantastisk utsikt ner över bl a Monaco. Till höger (norr) om Mont Gros finns det höga och breda Mont Agel som vi ”vanliga” inte har tillträde till eftersom det tydligen finns någon slags militäranläggning där.

20130914_111716_resizedOm du fortsätter att vrida blicken norrut syns Cime de Biacon, Cime de Baudon och St Agnes. Från staden St Agnes utgår många härliga vandringsstigar åt olika håll. En bara måttligt jobbig tur är att gå upp förbi passet Col de Bausson mellan Biacon och Baudon. En litet mer ansträngande och längre vandring går upp över toppen Cime de Baudon, där för övrigt Monacos vandringsklubb satt upp en informativ 360-graders karta på ett cylindriskt kummel. St Agnes är värd ett besök, det finns buss, bilväg och flera stigar upp dit från Menton (se t ex inlägget från 10 juni 2013). Missa inte det medeltida fortet högst upp på bergstoppen ovanför staden.

20130914_111723_resizedNorr om St Agnes finns toppen Siricocca, här fotograferad från höjden ovanför gamla kyrkogården i Menton, Vieux Chateau. Om du vandrar runt Siricocca kan du från baksidan ta en gammal väg upp på toppen. Väl uppe möts du av en strålande vidsmil utsikt över Menton och Rivieran, förutom möjligen också av en fårskock som betar däruppe delar av året.

20130914_111809_resizedNorrut längs Fossan-dalen syns de ganska distinkta topparna Mont Razet och Pointe de la Penna. Razet når du t ex via en stig från Col de Castillon och den som vill vandra långt kan fortsätta mot Grand Mondo – som du inte ser nerifrån Menton men som är den högsta bergstoppen i området. Penna når du via en zick-zack-stig på den branta västsidan, även om det ser nästan omöjligt ut när du betraktar berget nerifrån .

20130914_111449_resizedÖsterut finns först Col de Berceau (vaggan). Nerifrån Menton är det en brant vandring på närmare 3 timmar upp till det passet, antingen via Castellar eller längs GR52 förbi Plan de Lion, och det kan absolut vara värt ansträngningen om det inte är alltför stekande hett (se inlägg 5 januari 2013). Ännu längre österut längs italienska gränsen syns Monte Carpano. Du kan passera över det berget längs en stig, som tydligen kallas Sentier Européen att döma av skylten som finns där, på vägen till Ligurien (kanske för ett besök på Taverna Il Cippo i Mortola Superiore, se inlägg 8 september 2013). Det lär finnas par som valt att förlova sig på denna vidunderligt vackra bergskam efter att ha kånkat upp champagne med tilltugg. Romantiskt!

IMG-20120810-WA0000 (2)Ja, antingen har du nu blivit våldsamt sugen på att dra på dig vandringskängorna genom att titta på alla dessa bilder, eller har du blivit smått utmattad av att läsa de hurtiga beskrivningarna. Hur som helst, Menton bjuder inte bara på ett ljuvligt azurblått Medelhav – visst är även vyerna upp över bergen svindlande vackra?

Hälsningar från Ingrid

Down in Menton you can look up towards many mountain peaks. Since I like hiking, I use to (smugly) enjoy the thought of all the peaks I have climbed. They look different from below and it is interesting to identify the various mountains.

To the west you see the characteristic ”Monaco cliff”, Tête de Chien (dog’s head) where La Turbie is situated on the top. Just above you can see Mont Gros. We pass this peak when we hike along GR51 on “the balcony of Côte d’Azur”. To the right (north) of Mont Gros you see the high and wide Mont Agel where “ordinary” people like us are not allowed, due to military restrictions, I believe.

If you continue to shift north you see Cime de Biacon, Cime de Baudon and St Agnes. Many nice trails pass St Agnes. One comfortable tour is to walk up past Col de Bausson between Biacon and Baudon. Another more demanding hike passes the peak Cime de Baudon where the hiking club of Monaco has installed an informative 360-degrees map on a cylindrical monument. St Agnes is worth a visit. You can drive there, take the bus or walk on some of the trails from Menton (see eg posting dated June 10, 2013). Don’t miss the medieval fortress on the peak above the town.

North of St Agnes you have the mountain Siricocca. When you walk around this mountain you can on the back side take an old road up to the peak. On the top you are met by a gorgeous view over Menton and the coast line of France and Italy, plus perhaps a herd of sheep who graze here part of the year.

The view north in the Fossan valley leads up towards Mont Razet and Pointe de la Penna. Razet you can reach on a trail that starts in Col de Castillon, and if you feel like hiking longer you may continue to Grand Mondo – a peak that you can’t see from downtown Menton but which is the highest peak in this area. Penna you can climb along a zick-zacking trail on the steep west side of the mountain, although it looks almost impossible when you watch the slope from below.

To the east you first see Col de Berceau (the cradle). From Menton you trek along a steep trail for almost 3 hours, either past Castellar or along GR52 past Plan de Lion. It is worth the effort as long as it is not too hot and sunny (see posting dated January 5, 2013). Further east along the Italian border you see Monte Carpano. This mountain can be crossed along a trail that is obviously called Sentier Européen, judging from the sign on the border, on your way towards Liguria (perhaps for a visit at Taverna Il Cippo in Mortola Superiore, see posting dated September 8, 2013). I’ve heard about a couple who decided to get engaged on top of this breathtaking mountain ridge, after having carried champagne all the way up. Romantic!

Well, maybe the pictures have inspired you to put on your hiking boots, or the jaunty walking suggestions have made you slightly exhausted. Either way, Menton offers more than the lovely azur colored Mediterranean – you must admit that also the views over the mountains are fantastic!

Regards from Ingrid

Annons