Den goda Geten / The Good Goat

IMG_4938Vi njuter ju av mycket gott här i Menton. Något som jag särskilt uppskattar är alla produkter  från geten. Här verkar det inte mer ovanligt att hålla en getfarm än en fårfarm. Jag kan tänka mig att kanske getfarmen är lite enklare då getter inte kräver lika frodigt bete. Fårfarmarna har dIMG_4935essutom ett stort problem med vargen som ständigt ger sig på fåren. Däremot har jag inte hört att de ge sig på getter??? Kanske de inte tycker köttet är lika saftigt och gott??? Men det tycker jag. Kommer man bort från staden och besöker någon restaurang i en liten by eller på landet händer det att det står ”Chèvre” på menyn. Det tillagas på samma sätt som hare, alltså genom ett härligt långkok. Köttet blir då saftigt och har en svag härlig getsmak. Detta är en delikatess som vi ju har svårt att få tag på i Sverige, men där kan man ju njuta av den goda getosten istället. Get på franska heter Chèvre (med betoning på första e som uttalas ä, sista e:et är stumt!). Den osten kan man ju njuta av på många sätt och finns i många varianter. Starka, milda, omslutna med aska eller vinblad…ja, varianterna och ursprungen är otaliga.IMG_4936

Om jag ska välja en enda getost tar jag en ”crottin de chavignol”. Anledningen är att den har så många olika smaker beroende på hur lagrad den är. Köper man den mjuk och färsk är den mild. Därefter kan man själv lagra den hemma i rumstemperatur…ja, det luktar lite om den…men har man tålamod så torkar den och blir som en liten stenbit med utsökt mäktig smak och arom! Har man inte lust med detta ävenyr kan man även köpa  den färdiglagrad och torr. I Stockholm finns en fransk ostbutik, Androuet, med delikata franska ostar. De brukar ha den lilla ”crottin” i olika mognadsfaser.

IMG_4937Givetvis hittar man de små godbitarna även i Mentons saluhall!

Ett par andra ljuvliga get-produkter är getmjölken, även den finns i Saluhallen här i Menton eller hos Androuet, och delikatessen get-yoghurt (måste provas), som kan serveras både med lite socker, eller som jag tycker om med lite salt, vitlök och kryddor.

Om man ”googlar” på get-gryta, get-yoghurt, crottin de chavignol, så hittar man många spännande recept och får veta lite mer om dessa små gastronomiska pärlor.

Hälsar ElisabethIMG_4914

English text:

We enjoy an abundance of good things here in Menton. I especially appreciate all the goat products. In Menton, it seems as common to keep a goat farm as a sheep farm. I can imagine that maybe a goat farm is a little easier to keep, as goats do not require as lush a pasture. Sheep farmers also have big problems with wolfs that constantly attacks the sheep. However, I have not heard that they attack the goats?? Maybe they do not think that the goat meat is as juicy and tasty?? But I think so. When away from the city visiting any restaurant in a small village or in the countryside, it happens that they have “Chèvre “on the menu. It is cooked in the same manner as rabbits, hence a lovely slow cooking. The meat will be juicy and have a subtle lovely goat taste. This is a delicacy which is difficult to find in Sweden, but where one can instead enjoy the good goat cheese. The word goat in French is Chèvre (emphasis is on the first e, pronounced ä; the last ‘e’ is silent!).

If I had to choose a single goat cheese, I would take a ”crottin de Chavignol”. The reason is that it has so many different flavors depending on how it is stored. It is mild if you buy a soft and fresh one. You can then store it yourself at home at room temperature … Well, it does smell a little bit … but if you have patience, it dries out and becomes like a small piece of stone with exquisite powerful flavor and aroma! If you do not feel like attempting this adventure you can instead buy it completely aged and dry. Stockholm has a French cheese shop called Androuet, where they sell delicious French cheeses. They usually have the little ”crottin” in various stages of ripeness.

Of course, you can find these small goodies in the Menton covered market! Another lovely goat product is goat’s milk, which is sold in the Hall here in Menton and at Androuet.
Also try the delicious goat yogurt, which can be served either with a little sugar or as I like it, with a little salt, garlic and spices. If you ”google”, goat stew, goat yogurt, crottin de Chavignol, you will find many exciting recipes and learn a bit more about these little gastronomical gems.

Greetings Elisabeth

Annons