Zest, Mentons nya bussoperatör – Zest, the New Bus Operator in Menton

IMG_4754An English version follows below after the Swedish text…

Precis som Ingrid redan skrivit och berättat så har vi en ny bussoperatör i Menton. Jag var idag på deras kontor vid bussterminalen. Jag hade nämligen kvar ett par förköpskort och ville byta ut dessa mot nya som gäller för det nya bolaget. Jag var inte ensam om att vilja göra detta. Två expediter satt bakom kassan. Det fanns förstås inga nummerlappar! Här gäller det att hålla i ordning på sin egen plats i kön! Man står nämligen inte i vanlig ordentlig, redig kö. Jag började med att fråga alla som väntade om de väntade på bussen i svalkan eller satt i kö till disken…alla satt i lugn och ro och väntade på sin tur! Mina hökögon noterade snabbt vilka som var före mig och framförallt vilka som kom efter mig. Det är nämligen inte alls omöjligt i detta oorganiserade kösystem att någon försöker slinka före! Då räcker det faktiskt att gå fram till personen och visa att man faktiskt varit där först…om de inte med en lång harang förklarar att de ”bara ska ställa en fråga”!!

Väl framme vid disken fick jag veta att man visst får byta ut sina biljett-häften sin ”carnet”. Det är bara det att man först måste visa sitt ID-kort, eller pass, därefter fylls formuläret i som talar om hur många biljetter man lämnar tillbaka och vart checken ska skickas på återbetalningen! Alltså två formular skrivs ut, vid det ena fästs mina två biljetter, jag får skriva på att jag lämnat dem ifrån mig. Jag får så veta att checken kommer att skickas inom några veckor! Vilken summa talar vi om??? 6 euros! Jag inbillar mig att denna hantering kostar bra mycket mer! Därefter fick jag mitt nya häfte, som jag betalade med 10 euros, kontant…..Ja, lite komplicerat för några bussbiljetter!! Expediten hade för övrigt ingen brådska utan när hon förstod att jag var svenska berättade hon med entusiasm om att hon varit i Finland och hur underbart det hade varit…allt medan kön växte och jag hörde djupa suckar bakom mig.. Dessutom passade jag på att få veta de nya busspriserna. Vad jag har hört skulle det nya priset vara 1,5 euros och det är ju sant om du köper en enstaka biljett på bussen. Köper du däremot ett häfte på 10 biljetter kostar häftet 10 euros, alltså lika mycket som tidigare. Detta gäller oavsett om du köper häftet på busstationen eller direkt på bussen!

Alltså:

  • en biljett: 1,5 euro direkt på bussen, eller 1,2 euros på ett Zestkontor
  • ett häfte: 10 biljetter alltid 10 euros, direkt på bussen eller på kontor
  • en.dagsbiljett: 3 euros
  • 7-dagsbiljett: 15 eurosIMG_4748

(taget ur Zests nya prislista från 1 juli 2013)

OBS: de gamla bussbiljetterna kan bytas ut på busstationen fram till 30 september 2013.   Mer information hittar man på:    www.zestbus.fr.

Vi ses på bussen! Hälsar Elisabeth

As Ingrid wrote some weeks ago, we have a new bus operator in Menton. Today, I visited their office by the bus terminal Gare Routière. I had an old multi-ticket with still some fares left, and I wanted to hand it in for new ones, valid on the buses run by the new operator. I was not the only one. Two cashiers handled the office. No queue tickets, of course! You have to guard your place in line! You will not find an organized line to wait in. I started with asking everyone if they were waiting for the next bus or if they were waiting for their turn at the counter… everyone were waiting in line for the counter! With hawk eyes I quickly found out who were earlier than me and, most important, who came later. It is quite possible for people in a non-organized queue like this, to try to jump ahead! Well, the solution in such case is to approach the guilty person and insist upon you place in the line … if they not, with a lot of words, explain that all they want to do is to “ask a question”!!

Finally at the counter, I was informed that yes, it is possible to exchange the old tickets into new ones ”sin carnet”. However, first you must show your ID or passport, then fill in the form to declare how many tickets you hand in and where the refund check is to be sent! That is, two forms are filled out, one of which is connected to my tickets, I have to sign that I have turned them in. I was then told that the check will be sent to me in some weeks! What was the sum? 6 euros! I assume that the administration of this must cost a lot more! Finally I received my new multi-ticket and payed 10 euros, in cash… Oh yes, a bit complicated for a few bus tickets!! The cashier was, by the way, in no hurry but noted that I am Swedish and enthusiastically told me about her trip to Finland and how wonderful it was… while the line behind me grew longer and people sighed loudly. I also took the opportunity to ask about the new prices. I had been told that it now costs 1.50 euros which is correct when you buy a single ticket on the bus. If you buy a multi-ticket with 10 fares the price is 10 euros, the same as a single ticket before the price increase. This price applies regardless if you buy your multi-ticket directly on the bus or in the office.

The new pricelist:

  • Single ticket on the bus: 1.5 euros
  • Single ticket in the office: 1.2 euros
  • Multi-ticket with 10 fares: 10 euros
  • One-day ticket: 3 euros
  • 7-day ticket: 15 euros

Note that your old bus tickets can be exchanged until 30 September 2013. You find more info on www.zestbus.fr

See you on the bus! Regards Elisabeth

Annons