Om att göra rätt – About doing things correctly

Tänk vad man lär sig av att göra fel! Men, ibland vore det kanske bättre att göra rätt från början.

You really learn by making mistakes. However, sometimes it would perhaps be better not to make mistakes at all.

Jag har verkligen gjort bort mig några gånger när jag inte har fattat vilka kulturskillnader det faktiskt finns mellan Sverige och Frankrike. Det är lätt att skapa begravningsstämning för franska gäster, när man egentligen vill få dem att trivas. Det går fort att förolämpa  snabbköpskassörskan genom att läsa hennes förnamn (högt) på skylten på hennes blus. Det är tråkigt att bli ovän med tonårsgrannen genom att inte vara tillräckligt hövlig. Listan kan göras lång…

What a fool I have made of myself by ignoring the cultural differences that indeed exist between Sweden and France. You can easily create a funeral atmosphere for your French guests, when you want to make things cosy. It takes a second to offend the supermarket cashiere just by reading (out loud) her first name on the nameplate on her blouse. It is sad to make an enemy out of the neighbor teenager just by not addressing him properly. The list is long….

Vi har skrivit om en del erfarenheter på sidan ”Kulturkrockar” och vi fyller successivt på med nya lärdomar och snusförnuftiga råd. Finns det fler som vill dela med sig av egna erfarenheter?

We share some of our experiences on the page ”Cultural Clashes” and we will continue to add new wisdoms and (officious?) advices. Are there others who want to share their findings on this?

Ingrid

Annons